Assessorentraining

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt in company trainingen voor assessoren in (v)mbo en hbo, gericht op herkenbaarheid en praktische toepassing. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het goed waarnemen en beoordelen van het gedrag van een leerling, de houding van de assessor en het creëren van goede omstandigheden voor assessment.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: In overleg.
  • Locatie: Op locatie
  • Trainer: Ellis Eerdmans
  • Duur: Drie dagen

Inhoud van de training

Aeres Hogeschool verzorgt incompany trainingen voor assessoren in (v)mbo en hbo. Inhoud en vormgeving van het trainingstraject worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Op die manier kan goed worden ingespeeld op de specifieke behoeften en omstandigheden van de deelnemers aan de training.

Willen de deelnemers echt nut ondervinden van de training, dan zijn herkenbaarheid en praktische toepasbaarheid essentieel. Om die reden wordt er zo veel mogelijk gewerkt met de beoordelingsinstrumenten die de deelnemende kandidaat-assessoren zelf (gaan) toepassen. Zo verzorgen we bijvoorbeeld voor AOC’s een driedaags trainingstraject dat docenten voorbereidt op de afname van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) volgens de Groene Standaard. In de training wordt veel aandacht besteed aan het goed waarnemen en beoordelen van het gedrag dat een leerling tijdens de PvB laat zien en aan het voeren van een zogenaamd ‘Criterium-Gericht Interview’ (CGI). Aspecten als de houding van de assessor ten opzichte van de deelnemer en het creëren van optimale omstandigheden komen daarbij uitgebreid aan bod.