Wanneer je spelelementen toevoegen aan een niet-spel situatie om zo het gedrag (positief) te beïnvloeden, spreek je van gamification. Hiermee wordt de intrinsieke motivatie voor een bepaald gedrag gestimuleerd en wordt de leerling spelenderwijs meer betrokken. Daarnaast kunnen leraren dankzij de inzet van games in de les zorgen voor meer interactie en samenwerking tussen leerlingen en binnen de klas. Gamification is dan ook een belangrijke didactiek om leerprocessen te ondersteunen. Meer kennis opdoen over deze didactiek en de ‘game-mechanics’ die zorgen voor autonomie, zingeving en meesterschap binnen het leerproces is een verrijkende ervaring voor iedere leraar.

Gamification inzetten en je leerlingen nog beter uitdagen? Bekijk ons aanbod!

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

De cursus ‘Gamification’ is bestemd voor teams/scholen die willen leren wat gamification inhoudt, wat het oplevert in de les en hoe je het toepast. Zo doe je inspiratie op voor jouw lessen. Het resultaat: Leerlingen zijn actiever en werken beter samen!

Gezond en veilig in en om de school

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Het gaat dan om een veilige en gezonde omgeving voor leerlingen en het personeel. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te kunnen leren, het verbetert de onderwijsprestaties, vermindert verzuim bij leerlingen en personeel. In een veilige school wordt agressie tegen gegaan, heeft iedereen het gevoel […]