Zorg primair

Zorg Primair is een vakblad gericht op onderwijspersoneel uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het magazine bericht over de onderwijspraktijk en hoe leerkrachten voortdurend bezig zijn om passend onderwijs in de praktijk vorm te geven. Daarnaast is er veel aandacht voor opleiding, (na)scholing en verdere professionalisering van de leerkracht. Het magazine wordt verzonden naar alle leden van CNV Onderwijs binnen het basisonderwijs.

CNV Onderwijs is een van de grootste vakverenigingen voor het onderwijs in Nederland. CNV Onderwijs behartigt de belangen van personeel in het basisonderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs, maar ook van studenten en gepensioneerden.

abonneren
Onderwijstypes