Kader Primair

Kader Primair is een maandblad voor schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs. Leden ontvangen Kader Primair gratis.
Alle artikelen zijn vanaf een maand na verschijning integraal beschikbaar op de AVS-site : zie rubriek Nieuws & Agenda

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen