Gifted@248

Het magazine gifted@248 is bedoeld voor ouders met een (hoog)begaafd kind en voor professionals in onderwijs en hulpverlening die met (hoog)begaafde kinderen te maken hebben. Via achtergrondartikelen, interviews, columns en persoonlijke verhalen worden zij geïnformeerd over hoe deze kinderen zich ontwikkelen en wat zij nodig hebben, maar ook hoe en wanneer zij vastlopen en welke problemen zich thuis en op school kunnen voordoen. gifted@248 geeft een beeld van hoe (hoog)begaafde kinderen hun weg vinden binnen het gezin, tussen broers en zussen, in de kinderopvang, in plusgroepen, in de ‘gewone’ klas, in contact met leerkrachten, in de psychologische praktijk en tussen andere kinderen.

abonneren
Onderwijstypes