Rekendidactiek: Meten, meetkunde en verbanden

De driedelige serie Reken-wiskundedidactiek vormt een belangrijke bron voor aanstaande leraren basisonderwijs voor het vak rekenen-wiskunde. De uitgangspunten van deze boeken zijn: Opgezet vanuit de domeinindeling […]

Het verhaal van het kind

Het verhaal van het kind is een toegankelijk geschreven basisboek ontwikkelingspsychologie.  Het gaat in op het hoe en waarom van de ontwikkeling bij kinderen, over de invloed […]

Hele getallen

Reken-wiskundedidactiek De driedelige serie Reken-wiskundedidactiek vormt een belangrijke bron voor aanstaande leraren basisonderwijs voor het vak Rekenen-wiskunde. De uitgangpunten: Opgezet vanuit de domeinen van de Kennisbasis: […]

Het Oranje kruisboekje

Wil je weten hoe je in noodgevallen eerste hulp kunt verlenen? Het Oranje Kruis boekje bevat de officiële lesstof voor het Diploma Eerste Hulp. Handzaam, praktisch […]

Witte zwanen, zwarte zwanen

In 1983 bleek een kleine basisschool in Rotterdam na de zomervakantie opeens een school te zijn met grotendeels Marokkaanse en Turkse leerlingen. Hun vaders, die toen […]

Als opvoeden niet vanzelf gaat

Bij ongeveer tien tot vijftien procent van de kinderen verlopen ontwikkeling en opvoeding niet vanzelf. Dit uit zich veelal in probleemgedrag en achterstanden bij het kind […]

Meten en meetkunde

Meten en meetkunde zijn twee domeinen die sterk met de realiteit verbonden zijn. Dit deel van de driedelige serie Reken-wiskundedidactiek beschrijft deze domeinen, hun onderlinge samenhang […]

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen hebben van alles met elkaar te maken. Tegelijkertijd zijn ze ook verschillend van elkaar. Dit tweede deel van de driedelige serie […]

Pedagogisch didactisch begeleiden

Pedagogisch-didactisch begeleiden behandelt de bekwaamheden van een leerkracht in de onderwijssituatie met leerlingen: inter-persoonlijk, pedagogisch, didactisch en organisatorisch. Samen met het boek Werken in het basisonderwijs en de website Kennisbasisstartendeleraar.nl wil […]

Onderwijs aan het jonge kind

Onderwijs geven aan kinderen van 4 tot 7 jaar is een vak apart. Ze leren door spel en spelend bezig zijn. Maar hoe verloopt de ontwikkeling […]

Ontwikkeling door onderzoek

Van een moderne leraar wordt verwacht dat er onderzoek gedaan wordt naar de eigen onderwijspraktijk. Vanuit een onderzoekende grondhouding probeert de leraar zichzelf continu te ontwikkelen […]

Nederlands als 2e taal in het basisonderwijs

Voor een groot aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, is Nederlands niet hun eerste taal. Zij moeten zich die taal juist in die jaren eigen […]

Gebroken getallen

Gebroken getallen is de eerste uitgave in onze nieuwe reeks voor reken- en wiskundedidactiek. De vele praktijkvoorbeelden en -opdrachten maken het een toegankelijk en actueel studieboek […]

Werken in het basisonderwijs

Werken in het basisonderwijs gaat in op algemene bekwaamheden waarover een startende leerkracht dient te beschikken: samenwerken, reflectie en professionele ontwikkeling. Samen met het boek Pedagogisch-didactisch […]

De orde in orde

Hoe zorg je dat je de baas bent? Een goede omgang met leerlingen en een veilige, geordende gang van zaken in de klas vormen de basis […]

Kunst meester

Beeldend onderwijs op de basisschool gaat over het ontdekken van de wereld, ontdekken op een eigen wijze. Beginnende en aankomende leerkrachten leren met het boek Kunst […]

Muziek Meester!

De 4e editie van Muziek Meester! maakt enthousiast voor muziek voor alle leeftijden, op een toegankelijke manier. In de nieuwe thematische opzet duiken studenten vanuit hun […]

Hoera ik krijg kleuters

Werken met kleuters, dat vinden veel pabo-studenten lastig. Het valt niet mee om ieder kind de individuele aandacht en begeleiding te geven die het nodig heeft. […]

Grip op de groep

Grip op de groep gaat uitgebreid in op het groepsproces in een klas en hoe een leerkracht een positieve leeromgeving creëert aan het begin van het […]