Kinderparticipatie

Op welke manier je ook met kinderen te maken hebt als professional: in de BSO, in de klas, in het buurthuis of in de zorg, het creëren van een kader waarbinnen de kinderen kunnen participeren is een uitdaging die om maatwerk vraagt.

De methode in het kort

In 2016 is het boek met de eerste methode voor het werken in de buitenschoolse opvang verschenen. Een methode die professionals in staat stelt om samen met de kinderen een betekenisvol activiteitenaanbod vorm te geven in de BSO.

Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

De taak van de basisschool is duidelijk: kinderen leren er lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en nog veel meer. In de vrije tijd van kinderen is er ruimte voor de eigen interesses en de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. In deze tijd doen ze kennis op- en ontwikkelen ze vaardigheden die op school niet aan bod komen.