Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  • Hester Baars-Lindner & Ron Baars
  • ISBN: 9789082262759
  • € 25

Dit boek ‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ is bedoeld voor de pedagogische professional die meer inzicht wil hebben in haar eigen pedagogisch handelen om zo haar eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Hiermee krijgt zij de mogelijkheid om te excelleren in haar vak en bij te dragen aan een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen zich vrij voelen om te spelen en te exploreren.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • De vier pedagogische basisdoelen
  • De zes interactievaardigheden
  • Waarom zijn de doelen en vaardigheden belangrijk?
  • Wat houden de doelen en vaardigheden precies in?
  • Hoe verhouden de doelen zich tot de vaardigheden?
  • Op welke wijze zet je de vaardigheden concreet in om de doelen te bereiken?

We richten ons met dit boek op de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Specifieke aandacht is er voor de opvang van o-jarigen als meest kwetsbare groep en kinderen in de buitenschoolse opvang waar de diversiteit en het leeftijdsverschil een extra uitdaging vormt.