Motion Leadership

  • Michael Fullan
  • Bazalt Educatieve Uitgaven
  • ISBN: 9789461180025
  • € 31,50

Michael Fullan presenteert in dit boek – vanuit zijn ervaring met veranderingsleiders die echt resultaat boeken – de kern van het leiding geven aan veranderingen. Motion Leadership, oftewel: hoe krijg je ze in beweging, mensen, scholen, bovenschoolse verbanden? In een voortdurend evenwicht tussen praktijk en theorie geeft dit makkelijk leesbare boek voorbeelden uit Fullan’s wereldwijde ervaring. Een boek zo compact en kernachtig dat geen interne veranderaar, schoolleider, manager of bestuurder het mag missen.