Handboek Coach

Praktijkgids voor iedereen die coacht of wil leren coachen

  • Herberd Prinsen en Joop Groenendijk
  • Pienter Publishers
  • ISBN: 9789493171596
  • € 25

Coaching is een populair en waardevol vak. Als coach reis je een stukje mee met je cliënt en laat je die met meer vertrouwen of vaardigheden zijn weg weer vervolgen.

Succesvolle coaches weten waar ze mee bezig zijn. Ze beschikken over een rijk gevulde  gereedschapskist. Handboek Coach biedt het basisgereedschap voor elke professionele coach en voor leidinggevenden die een meer coachende rol willen vervullen.

Dit boek geeft je een praktische visie op de grondhouding van de coach. Het helpt je aan de belangrijkste inzichten om systemisch en contextueel te werken. Je ontdekt hoe je het beste constructief communiceert en hoe je een keuze maakt uit verschillende interventies.

Handboek Coach biedt ook talloze praktische werkvormen en eerste hulp bij ontsporende gesprekken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan docent-coaches in het onderwijs.

De auteurs hebben ruime ervaring als coach en opleider. Herberd Prinsen heeft een praktijk voor psychotherapie voor met name pubers, hun ouders en docenten. Met zijn trainings- en adviesbureau HPC werkt hij voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Joop Groenendijk coacht leerlingen, docenten en managementteams, op scholen en met zijn bedrijf Joopcoacht.