Een kleine filosofie van het onderwijs

  • Fernando Savater
  • Bijleveld
  • ISBN: 9789061317357
  • € 22.50

Fernando Savater [*1947] is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Madrid en een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf grote faam met talrijke internationale bestsellers, zoals «Het goede leven», «Vrijheid, gelijkheid, burgerschap», «Een kleine filosofie van de vrijheid» en «Het avontuur filosofie». Met zijn kenmerkende opbeurende enthousiasme beredeneert Savater in zijn «Een kleine filosofie van het onderwijs» de grote waarde van onderricht en opvoeding. In dit werk richt hij zich rechtstreeks tot al degenen die verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de nieuwe generaties. Daarbij behandelt hij vragen als: wat moeten kinderen leren, hoe moeten kinderen leren, waar ligt de grens tussen vrijheid en discipline, wat moeten wij jongeren bijbrengen over taal en cultuur, over wis- en natuurkunde, over ethiek, over drugs, over seks en over geweld? «Een kleine filosofie van het onderwijs» is een hartstochtelijk pleidooi voor het belang van goede scholen, van goed betaalde leerkrachten en van het zorgzame gezin; in welke vorm dan ook. Zo ziet Savater docenten en ouders samen als de meest noodzakelijke, ja de meest beschavende, en zelfs de meest menselijke en ook meest menselijk makende steunpilaren van een vrije en werkelijk democratische wereld. Dit boek biedt aldus een solide filosofisch fundament en bovenal ook een praktische leidraad voor elke leerkracht, elke docent, en ook voor elke vader en elke moeder die jongeren op weg wil helpen naar een zelfstandig bestaan. De conclusie is duidelijk: goed onderwijs en een goede opvoeding bieden de weg naar echte vrijheid. Dwars tegen alle geweeklaag over een crisis in onderwijs en opvoeding in, betoogt Savater in dit actuele boek dat juist ouders en leraren, ja alle opvoeders, elke dag de keuze moeten maken optimist te zijn.