50 antwoorden op vragen over loopbaangericht leren, opleiden en werken.

  • Marinka Kuijpers
  • Loopbaangroep
  • € 12,95

In de afgelopen jaren is er (inter)nationaal heel wat gepubliceerd op het gebied van loopbaanontwikkeling. Maar hoe houd je daar overzicht in? En wat is nu belangrijk? In dit handzame boekje worden de 50 vragen beantwoord door Prof. Dr. Marinka Kuijpers en onze  experts. Lees het voor jezelf. Of geef het aan je collega’s als cadeau. Ontwikkel jullie potentie!