‘Geluk is besmettelijk’

Geluk stijgt boven alles uit en zou dus op elke school prioriteit moeten krijgen, meent hoogleraar Ruut Veenhoven in een interview met de AOb. ‘Geluk is besmettelijk. Als leraren gelukkig zijn,

Lees verder

Inspraak schoolvisie en actieplannen

In schooljaar 2021-2022 krijgt elke school volgens het Nationaal Plan Onderwijs per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. Hiermee kunnen scholen leerlingen en leraren helpen om leerachterstanden en andere

Lees verder

De toekomst van toetsen

Met het digitaal afnemen van examens en toetsen zou het proces efficiënter en makkelijker moeten zijn. Met Digitale Leerlingvolgsystemen (DLVS) kan de ontwikkeling van de leerlingen over een langere periode

Lees verder

25 maatregelen passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op een zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Zo staat opgenomen in de Rechten van het Kind. Passend onderwijs

Lees verder

Hoofdpunten CAO

Vorig jaar gaf het demissionaire kabinet aan 500 miljoen euro uit te trekken voor het – gedeeltelijk – overbruggen van de loonkloof tussen medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs.

Lees verder
😌

Blijf op de hoogte

Schrijf je daarom in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.