Vervangingsfonds Participatiefonds


Hoe kunnen we schoolorganisaties helpen te professionaliseren? Wat zijn de oorzaken van hoog verzuim? En hoe verhogen we het werkplezier? Dit zijn dé vragen die wij als VfPf stellen. Hoog verzuim en onnodige werkloosheid hangen vaak samen met leiderschap, organisatiecultuur en HR-beleid. Onze blik reikt verder dan alleen het probleem. Wij kijken ook hoe we de oorzaak kunnen aanpakken en zetten in op duurzame oplossingen. Met onze jarenlange ervaring in het PO en kennis van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werken wij samen met de scholen aan structurele en preventieve oplossingen.

Wat is onze BGZ-dienstverlening?

BGZ staat voor bedrijfsgezondheidzorg. Met onze BGZ-dienstverlening gaan we samen met u op zoek naar de achterliggende problematiek en analyseren we de situatie binnen uw school. We ontwikkelen samen een visie op personeelsbeleid en vanuit daar bouwen we vervolgens aan een toekomstbestendige oplossing en organisatie. We hebben daarvoor een breed instrumentarium tot onze beschikking dat we als maatwerk kunnen inzetten. Denk daarbij aan instrumenten op het gebied van verzuim, werkdruk, arbo en personeelsbeleid. Onze BGZ-dienstverlening is voor alle scholen in het primair onderwijs. Het maakt hierbij niet uit of u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Vervangingsfonds Participatiefonds
  • Boompjes 40
  • 3011 XB Rotterdam

Het aanbod van deze aanbieder