Vanessa Pelle


  • De OnderwijsRedactie
  • Postbus 10052
  • 3505 AB Utrecht

Het aanbod van deze aanbieder

Meer taken en rollen voor onderwijsondersteunend personeel

Binnen een school dienen verschillende rollen en taken vervuld te worden om het leerproces van leerlingen in goede banen te leiden. Deze worden verdeeld onder de leraren en docenten en als het aan de Onderwijsraad ligt, zo snel mogelijk ook in toenemende mate onder ‘ondersteunende professionals’ om de werkdruk te verlagen.

Omgaan met armoede

Leerlingen bij wie niet gesignaleerd wordt dat ze een leerstoornis of leerangst hebben, ondervinden hier hun leven lang hinder van. Maar lang niet alle leerproblemen zijn meetbaar. Denk aan leerlingen die gepest worden, thuis problemen hebben of opgroeien in armoede.

Ontwikkeling: van het jonge kind naar het puberbrein

Ontwikkeling is het veranderingsproces waarbij groei, rijping en leren leiden tot een hoger functioneringsniveau. Bij rijping gaat het dan om lichamelijke groei. Bij leren gaat het om het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden.