Kenniscentrum SWPBS Nederland


Wat is SWPBS?

SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support (vaak afgekort tot PBS). Met deze preventieve aanpak van gedrag bouwt een school aan een leeromgeving waarin leraren en OOP zijn toegerust om al hun leerlingen te motiveren om aan de slag te gaan. SWPBS is een praktische aanpak die alle teamleden in de school concrete handvatten geeft om gedrag positief te beïnvloeden. Op deze manier samenwerken brengt veiligheid en daarmee ruimte om te leren.

Voor wie is SWPBS?

Wil jij op jouw school het aantal gedragsincidenten verminderen? Of zoek je naar praktische handvatten om methodisch te werken aan een positief schoolklimaat? Scholen hebben uiteenlopende redenen om met SWPBS te starten. Sommige scholen benutten de aanpak om een fusietraject positief vorm te geven. Andere scholen kiezen voor SWPBS om de samenwerking met ouders te versterken. De reden geeft specifieke accenten bij het uitwerken zodat de opbrengsten daar waar dat nodig is verhoogd worden.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Kenniscentrum SWPBS Nederland
  • Rijksstraatweg 145
  • 1115 AP Duivendrecht

Het aanbod van deze aanbieder

SWPBS coach

De SWPBS coach speelt een centrale rol in de begeleiding van een school bij de implementatie van
SWPBS. De coach traint alle medewerkers van de school bij het toepassen van
interventies die bijdragen aan een positieve schoolcultuur.

Voorzitter van het PBSteam

De voorzitter van het PBSteam heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.