Prima Onderwijsontwikkeling


Prima staat voor praktijkgericht, innovatief maatwerk: vanuit de praktijk voor de praktijk. Maatwerk in het kunnen geven van inspirerend onderwijs aan iedere leerling. Werken vanuit de afstemming op de ontwikkelvraag binnen de specifieke context van de vraagsteller in plaats van een vaststaand theoretisch concept. Dat er vraag naar maatwerk is blijkt uit de talrijke verandertrajecten die op een groot aantal scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs door heel Nederland hebben plaatsgevonden.

Prima Onderwijsontwikkeling is in 2002 als eenmanszaak opgericht. Oprichter Ernst Rijnberg is onderwijsontwikkelaar, adviseur en coach van docenten en directies. Hieraan vooraf ging een loopbaan van ruim 20 jaar als docent Nederlands en wiskunde in het Rotterdamse voortgezet (speciaal) onderwijs.

Tussen 2002 en 2007 was Ernst verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Expertise Centrum Openbaar Onderwijs Rotterdam. Dit centrum had als doel reguliere VO-scholen wegwijs maken in het signaleren en omgaan met leerlingen met leer- en gedragsproblematiek.

Praktijk gerichte cursussen en verkorte opleidingen

Prima Onderwijsontwikkeling verzorgt voor docenten in PO, VO en MBO een groot aantal praktijkgerichte cursussen. Deze zijn onderverdeeld in vier onderwerpen; taal, rekenen, didactiek en klasmanagement. Van deelnemers wordt verwacht dat zij, in de eigen onderwijspraktijk, inzichten en materialen onderzoeken op bruikbaarheid en relevantie.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Prima Onderwijsontwikkeling
  • Orfeo 8
  • 2909 JE Capelle aan den IJssel

Het aanbod van deze aanbieder

Coaching van onderwijsprofessionals

Coachen van onderwijsprofessionals ondersteunt en bevordert het leerproces. Het coachen is gericht op drie doelgroepen: Leidinggevenden, Docenten en Functionarissen leerlingbegeleiding.

Functionele leesvaardigheid (verkort)

U investeert veel in het vergroten van de leesvaardigheid van uw leerlingen maar bent nog niet tevreden over de effecten daarvan? Volg deze scholing!

  • € 375

Meten en Meetkunde

Methodeonafhankelijke toetsen laten zien dat rekenprestaties van veel VO- leerlingen voor het domein Meten & Meetkunde structureel achterblijven.

  • € 375