PO-Academie


De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen:

  • bekostiging
  • werkgeverschap
  • de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

Ambitie: goed onderwijs voor alle kinderen

De grootste ambitie voor de vereniging is dat alle scholen in het primair onderwijs goed onderwijs geven aan al hun kinderen. Daarom stimuleren wij besturen en schoolleiders ambitieuze doelen te stellen op basis van hun visie op goed onderwijs. We ondersteunen hen met een goede kennisinfrastructuur en faciliteren onze leden van en met elkaar te leren. Zo blijft de sector als geheel, en elke individuele school, zich continu ontwikkelen.

PO-Academie

Wil jij een stap zetten in jouw ontwikkeling? De ambitie van de PO-Academie is om een herkenbare plek te zijn waar bestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers samen leren en ontwikkelen, dankzij kwalitatief aanbod dat aansluit op de vraag van de sector en de thema’s uit de strategische agenda.

Stel deze aanbieder een vraag

  • PO-Academie
  • Aidadreef 4
  • 3561 GE Utrecht

Het aanbod van deze aanbieder

Bestuurlijke visitatie

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Het doel is geen rapportcijfer, maar het ontdekken van ontwikkelpunten waarmee je je organisatie nog beter kan inrichten.

  • € 5250

Op peil houden onderwijskwaliteit

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde, of net daaronder? In het schooljaar 2022/2023 kun je als (school)leider gebruik maken van het ondersteuningstraject ‘Goed Worden, Goed Blijven Plus’ om hieraan te werken. Ga samen met een extern adviseur aan de slag met een zelfevaluatie en een verbeterplan.

Strategisch HR

Strategisch HR-beleid is een krachtig middel om onderwijskwaliteit te waarborgen en processen te verbeteren. Zeker als de bestuurder, schoolleider en HR-adviseur goed samenwerken. In deze leergang krijg je bouwstenen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een effectief HR-beleid voor jouw organisatie. 

  • 21 nov. 2024
  • € 2800