PerfectStorm

PerfectStorm

PerfectStorm begeleidt teams en leidinggevenden bij het doorgronden en ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor complexe innovatievraagstukken. We werken op basis van een eigen ontwikkelde ontwerpgerichte methodiek die is ontstaan vanuit Design Thinking. Design Thinking is meer dan een proces om op inspirerende en creatieve manier te komen tot oplossingen voor complexe vraagstukken. Daarom focust PerfectStorm zich op het denken als een ontwerper. Dat creëert ruimte om te vertragen en reflecteren om van daaruit te zien waar we staan om dan te zoeken naar creatieve oplossingen. Dat noemen we Design Your Thinking. Zo bundelen we de kracht van de ontwerpinstrumenten met de creativiteit van iedere professional in het team waarmee we werken. We verzorgen persoonlijke begeleiding, teambijeenkomsten, workshops en verrassende opdrachten waardoor teamleden daadwerkelijk in de huid van de ontwerper stappen en zo actief bijdragen aan de resultaten. Om de impact van onze ontwerpgerichte programma’s te vergroten, maken we gebruik van Visual Designers en experts op het gebied van Storytelling, Game Design en Ontwerpend onderzoek. Wij dagen op die manier teams uit om groot en ambitieus te denken. We design the unexpected.

Stel deze aanbieder een vraag

  • PerfectStorm

Het aanbod van deze aanbieder

Verbindend leiderschap en strategie

Deze opleiding stelt je in staat om beweging te creëren in je organisatie en vanuit co-creatie nieuwe strategische perspectieven te ontwikkelen én deze tastbaar en toepasbaar te maken.