Penna Onderwijs Adviseurs


Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas vormen samen Penna Onderwijs Adviseurs. Penna is landelijk expert op de thema’s peer-audits – collegiale visitaties, schoolontwikkeling, passend onderwijs en opbrengstgericht werken (OGW), zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs. Penna ontwikkelt en begeleidt studiedagen en trainingen op maat voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders rond deze thema’s. De adviseurs ondersteunen scholen bij hun kwaliteitsverbetering en bij het optimaliseren van hun interne kwaliteitszorg, onder andere door het inzetten van peer-audits en collegiale visitaties. Penna Onderwijs Adviseurs is CRKBO-gecertificeerd en de audit- en visitatietrainingen voor docenten zijn opgenomen in Registerleraar.nl

Stel deze aanbieder een vraag

  • Penna Onderwijs Adviseurs
  • Mgr. Schaepmanlaan
  • 5103 BC Dongen

Het aanbod van deze aanbieder

Frisse blik

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de ervaringen en effecten van onze activiteiten op andere scholen? Bel of mail ons dan, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Indien gewenst kunnen we voor uw school of schoolbestuur een aanpak op maat maken.