Onderwijsnetwerk Zuid-Holland


Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) is een samenwerking tussen verschillende partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Dit netwerk is ontstaan vanuit Bètasteunpunt Zuid-Holland (met als penvoerder de Technische Universiteit Delft) en Regionaal Steunpunt Leiden (met de Universiteit Leiden als penvoerder). Beide instellingen ondersteunen de organisatie. Het onderwijsnetwerk verbindt het voortgezet onderwijs (vo) met hogescholen en universiteiten (ho) waarbij aansluiting en docentprofessionalisering centraal staan. Daarnaast werken verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio met ons aan de bevordering van praktijkgericht en actueel onderwijs. Door de kennis en kunde van al deze partijen te verbinden zorgen we met elkaar voor:

  • Kwalitatief beter onderwijs: docenten passen nieuwe inzichten en opgedane vaardigheden en kennis toe in de klas.
  • Vernieuwend onderwijs: door meer inzicht in de trends en ontwikkeling binnen hun vakgebied, zowel vanuit het onderwijsveld als bedrijfsleven.
  • Aansluitend onderwijs: door de samenwerking tussen het voortgezet- en hoger onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland faciliteert dit door het organiseren van professionaliseringactiviteiten en netwerkbijeenkomsten voor docenten, gericht op de vragen en behoeften uit het onderwijs. Door te inspireren, te motiveren en te professionaliseren zorgen we ervoor dat docenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Onderwijsnetwerk Zuid-Holland
  • Kolffpad 1
  • 2333 BN Leiden

Het aanbod van deze aanbieder

Docentbijeenkomst natuurkunde

Drie maal per jaar organiseren we een docentenavond. Tijdens deze avonden vieren we het docentschap met een inhoudelijke lezing (afwisselend een sterrenkundig of natuurkundig onderwerp), een feestelijke maaltijd en een blok met kleinere onderwerpen.

NLT: Hoe staat het vak ervoor?

Na de bespreking van het rapport over de bevragen van de ervaringen en ideeën over het vak NLT zal de bijeenkomst dan ook bestaan uit het uitwisselen van ervaringen en een inhoudelijke discussie over het vak in het algemeen en de inhoud van de (Delftse) modules in het bijzonder.