KVLO

KVLO

De KVLO heeft als missie ‘Goed leren bewegen, een leven lang actief!’ Zij bevordert dat de schoolgaande jeugd van 4 tot en met 18 jaar goed en met plezier leert bewegen. Dat draagt bij aan een goede persoonlijke ontwikkeling en vergroot daarnaast de kans op een blijvende actieve en gezonde levensstijl.

Stel deze aanbieder een vraag

  • KVLO
  • Zinzendorflaan 9
  • 3703 CE Zeist

Het aanbod van deze aanbieder

LO Magazine

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op je vakgebied met LO Magazine

Bijeenkomst netwerk speciaal onderwijs (cluster 1-2-3-4 en SBO)

De netwerkbijeenkomst speciaal onderwijs is een bijeenkomst voor vakleerkrachten die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs cluster 1-2-3-4. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 6 oktober a.s. staat het thema rapportage  (rapport en het leerlingvolgsysteem sociaal en emotionele ontwikkeling) centraal.

Waar ligt de grens

We praten er liever niet over, maar het is de realiteit voor veel LO-docenten: het meemaken van grensoverschrijdend gedrag, een klacht krijgen over ongewenst gedrag, of voor pedo worden uitgemaakt op sociale media. In deze workshop is ruimte voor uitwisseling, bewustwording en het leren van competenties m.b.t. seksuele integriteit om de sociale veiligheid op je werkplek te herstellen.