ECIO


ECIO, het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) adviseert en ondersteunt mbo-instellingen en het hoger onderwijs bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat ook studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsbehoefte met succes hun opleiding kunnen doorlopen en doorstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt; onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen. We richten ons daarbij op relevante inclusiethema’s rondom in-, door- en uitstroom van onderwijs.   Heb je vragen over het vormgeven en borgen van inclusief onderwijs en het ontwikkelen van een inclusief studieklimaat? Neem dan contact ons op.

Stel deze aanbieder een vraag

  • ECIO
  • Stationsplein 14
  • 5211 AP 's-Hertogenbosch

Het aanbod van deze aanbieder

Studiedag ECIO | Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D

Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag aan bod.