Uitgeverij Damon


Uitgeverij Damon beheert een wetenschappelijk/algemeen fonds en een educatief fonds. Het wetenschappelijk/algemeen fonds richt zich op filosofie/ethiek, theologie, politicologie, wereldliteratuur (o.a. vertalingen van (klassieke) werken) en (gezondheid-)zorg. Binnen het educatief fonds geven wij leermiddelen uit voor beschouwelijke vakken zoals: filosofie, (bedrijfs)ethiek, muziek, zorg en levensbeschouwelijke vorming.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Uitgeverij Damon
  • Postbus 1650
  • 5602 BR Eindhoven

Het aanbod van deze aanbieder

Denken over onderwijs

Hoe zit dat toch met ‘doen’ en ‘nadenken’? Als het over onderwijs gaat kun je het zo vertalen: ‘Hoe geef ik goed les?’ Die vraag past […]

Allesomvattende onderwijsleer

n Amos Comenius (1592-1670) staat bekend als grondlegger van de didactiek en de pedagogiek. Zijn ‘Allesomvattende onderwijsleer’ heeft daaraan sterk bijgedragen en is een echte ‘klassieker’. Met de titel wil Comenius zeggen dat zijn onderwijsleer vee

De vliegende papa’s

Dit boek biedt een goed overzicht van het filosoferen met kinderen en veel materiaal waarmee men meteen kan beginnen.https://www.damon.nl/boeken/29-de-vliegende-papa-s