Bureau KIKKEN

Bureau KIKKEN

We richten ons specifiek op organisaties in kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn, cultuur en de overheid. Met hun impact voelen we ons verwant en daar dragen we graag aan bij!

Ben jij  op zoek naar hoe je door individuele- en teamontwikkeling een volgende stap zet in de ontwikkeling van je school of team? Opleiding, trainingen en workshops voor leidinggevenden en hun teams kunnen het ontwikkelingsproces ondersteunen.

In onze visie is reflecteren en voortdurend leren een voorwaarde om als mens en organisatie vitaal te blijven. Met deelnemers werken we aan persoonlijke ontwikkeling en aan de concrete uitdagingen waar ze voor staan. Dat kan bijvoorbeeld innovatieve dienstverlening of een nieuw organisatie-inrichting zijn. En als organisatie pluk je daar direct de vruchten van!

Bij het ontwikkelen van trainingen gebruiken we het Ontwikkellandschap. Uit onze praktijk blijkt dat het onmisbaar is om verbindingen aan te brengen, bruggen te bouwen tussen mensen (samen leren) en de dagelijkse praktijk en theorie. We brengen verschillende rollen en lagen in de organisatie in dialoog met elkaar. Leren gebeurt in het hier en nu en met de eigen praktijk als onderwerp. De deelnemers zijn voortdurend in interactie en door een aanpak die anders dan anders is; met simulaties en games maken we patronen zichtbaar en bespreekbaar. We mengen ons zowel in de bovenstroom van de organisatie (organisatievisie en – inrichting) als de onderstroom (gedrag). We weten uit ervaring dat dit nodig is om beweging te creëren en als organisatie te groeien.

Vraagstukken waar we onder andere ervaring mee hebben:

  • Teams die vanuit een gezamenlijke visie willen werken
  • Teamleiders in het voortgezet onderwijs die willen leren om teacher leadership zichtbaar te maken in schoolinrichting, cultuur en eigen leiderschap
  • Directeuren in het primair onderwijs die de dagelijkse regeldruk willen verminderen en meer bezig willen zijn met de positie en toekomst van hun school
  • Leidinggevende die met hun team een cultuuromslag willen maken naar eigenaarschap
  • Teamleiders in het voor voortgezet onderwijs die wil leren hoe ze door een projectmatige aanpak processen in een organisatie kunnen verbeteren
  • Leidinggevenden die hun zakelijk management, het spel en de knikkers, willen verbeteren
  • Schoolleiders die willen leren om verschillen in cultuur en beleving tussen kinderopvang en onderwijs te leren duiden en leiding te geven aan samenwerking met de kinderopvang

Voor schoolleiders en managers in de kinderopvang hebben we een specifiek aanbod gericht op de ontwikkeling van een IKC/kindcentrum.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Bureau KIKKEN
  • Arubaweg 3
  • 5451GM Mill

Het aanbod van deze aanbieder

Trainingen en workshops

We maken een offerte op maat en we bieden trainingen en workshops op basis van het CRKBO keurmerk vrijgesteld van btw aan.