Het Beelddenkende Brein


Het Beelddenkende Brein verzorgt cursussen, Webinars, lezingen en workshops over Beelddenkers in het onderwijs. Het Beelddenkende Brein bestaan uit Miranda Meijer en Natasja Esmeijer. Miranda is leerkracht en begeleidt kinderen die wegens schooltrauma niet meer naar school kunnen. Natasja Begeleidt beelddenkers die leerproblemen hebben in haar praktijk Beeldig Brein.

Je dominantieprofiel bepaald hoe jij, als persoon, informatie binnenkrijgt en verwerkt. Een onderdeel van dit dominantieprofiel is je dominante hersenhelft. Die bepaald of jij bottom-up leert of top-down. vervolgens bepalen je dominante hand, oog, oor en voet, welke informatiebron voor jou het best toegankelijk is en of jij dus een visuele, auditieve of kinesthetische leerling bent. Dat staat los van het taaldenken of beelddenken. Een mens is een verzameling eigenschappen en vaardigheden en is je standaard gereedschapskist waarmee jij je hele leven moet doen. dat is de basis en van daaruit kun je je andere manieren van leren eigen maken. Als we dit gegeven als uitgangspunt nemen in onze lessen kunnen alle kinderen hun natuurlijke ontwikkeling en natuurlijke leerproces volgen.

Met de kennis uit de cursus en het boek begrijp je waarom deze kinderen anders denken en leren en waarom ze dus tegen bepaalde obstakels aanlopen. Als je weet ‘waarom’ is het’ hoe dan anders’ niet meer zo moeilijk. En ook daar geven wij antwoord op. De cursus laat je eerst begrijpen dat kinderen anders kunnen denken, vervolgens accepteer je dat het zo is en daarna kun je je lessen zodanig aanpassen dat alle kinderen in je klas op een gelijkwaardige manier kunnen leren.

Wij, Het Beelddenkende Brein, dragen onze kennis over via boeken, lezingen, Webinars in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven. Een mens wordt geboren als beelddenker en zal dat zijn hele leven blijven, je neemt het overal mee naar toe en het is de normaalste zaak van de wereld. belangrijk dus dat we leren omgaan met wie we zijn en hoe wij onze grijze cellen het beste kunnen gebruiken.

Wij dagen uit om nieuwsgierig te zijn en verder te denken dan hoe je zelf denkt. Iedereen is anders en iedereen heeft een uniek stel hersenen. Daar moeten we gebruik van maken en al die verschillende vormen moeten we de kans geven om tot bloei te komen zodat ze gemotiveerd zijn om te willen leren.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Het Beelddenkende Brein
  • Steverinkstraat 56
  • 7011 JN Gaanderen

Het aanbod van deze aanbieder

Kernopleiding BEELDDENKEN

Leren gaat vanzelf en met plezier als je gebruik kunt maken van de vaardigheden die je bezit. Als je alle kinderen in hetzelfde systeem wilt stoppen stuit je vanzelf op problemen omdat ieder kind een andere set vaardigheden bezit. Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind.

Training of lezing.

Een ouderavond of studiedag in het teken van anders denken? Boek dan een lezing over beelddenkers in het onderwijs.