Coach in het onderwijs

Na het volgen van de Opleiding Coach in het onderwijs kun je docenten en leraren coachen, los van specifieke schoolpraktijken. Door jouw coaching kan jouw coachee meer ‘overstijgend’ denken […]

Training Activerend Opleiden

Deze 4-daagse training biedt een didactische basis, deze is niet alleen nuttig voor beginnende docenten of trainers, maar is ook een goede reflectie en professionalisering voor […]

Training Kennisclips maken

Het resultaat van deze training is dat je vaardigheden ontwikkelt om voor jouw eigen praktijk kennisclips te maken en te gebruiken. Onderwijskundigen en opleidingsmanagers kunnen deze […]

Training Activeren met ICT

Het resultaat van deze training is dat je jouw vaardigheden vergroot om in jouw eigen werk digitale leermiddelen te maken en te gebruiken. Onderwijskundigen en opleidingsmanagers […]

Activerende didactiek online

Deelnemers leren om online didactiek toe te passen met behulp van de tools in het platform en enkele laagdrempelige andere tools. Deelnemers geven zich vooraf op met een intakeformulier waarbij ze een lesopzet toevoegen waaraan ze willen werken tijdens de training. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de deelnemers.

Workshop ‘Digitale didactiek’

In deze workshop ga je de mogelijkheden van verschillende digitale werkvormen ervaren. Je leert hoe je smartphones, tablets en laptops kunt gebruiken voor (inter)actie tijdens jouw […]

Training Toetsen met assessments

De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Hierdoor is de training ook heel geschikt als voorbereiding op de Senior Kwalificatie Examinering […]

Leergang Activerend Opleiden

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). De Leergang Activerend Opleiden koppelt inhoudelijk vakmanschap aan didactisch meesterschap […]

Groeien in een team: incompany workshops en trainingen

Om medewerkers de gelegenheid te geven om van elkaar te leren kunnen intervisie bijeenkomsten worden gehouden. Intervisie is een gestructureerde manier om met collega’s te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk. Door intervisie krijgen medewerkers de kans om met behulp van collega’s te reflecteren op eigen handelen en denken. Edufit kan de introductie en de begeleiding van de intervisie te verzorgen aan de hand van een aantal begeleide intervisiebijeenkomsten van 3 uur waarbij naast de intervisieronde steeds een thema wordt behandeld waardoor de deelnemers zichzelf en elkaar beter leren kennen.

Persoonlijke groei: Incompany workshops en trainingen

De workshops rondom het thema ‘Persoonlijke groei’ zijn bedoeld voor iedereen die meer regie over zijn eigen leven wil krijgen en zijn efficiëntie, effectiviteit of werkplezier wil vergroten. De trainingen zijn een verdieping op de workshops en zijn gekoppeld aan het oefenen van het gewenste gedrag en het bereiken van daadwerkelijke gedragsverandering.

Leergang Docent Als Coach

Als docent, trainer of coach ontwikkel jij tijdens deze opleiding je gespreks- en coachingsvaardigheden voor het vervullen van de coachende rol in het onderwijs of bedrijfsleven. […]