Practitioner/begeleider SVIB School Video Interactie Begeleiding

Binnen de opleiding worden kennis, praktijk en professioneel handelen met elkaar verbonden. Het doel van deze opleiding is om theoretische- en praktijkkaders aan te reiken voor systematische interactie-analyse op de onderlinge interactie-effecten tussen ‘professional, praktijk en doelgerichtheid in de context’.

Kleuterwijs

Loop jij nu met 1001 vragen rond over hoe je jouw kleuters na de zomervakantie goed onderwijs biedt? Volg de training Kleuterwijs en jij bent startklaar voor het nieuwe schooljaar.

Natuurlijk, buiten rekenen

In drie bijeenkomsten gaan we dieper in op de theorie van Juliet Robertson over het rekenen in de buitenlucht en de rol die leerkrachten hebben in het ontwikkelen van rekenaanbod waarbij de buitenruimte zo optimaal mogelijk wordt benut.

KIJK! de basis

KIJK! de Basis biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is.

Flitsbezoek

Met de ‘Flitsbezoeken’ kan de leidinggevende in zeer korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van de lessen in de school.

Leesproblemen en dyslexie

In deze workshop vormen de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en protocol 3.0 van de dyslexiezorg het uitgangspunt. Deelnemers krijgen zicht op de aanpassingen vanuit deze nieuwe richtlijnen.

Woorden in Prenten

Hoe breid je de woordenschat van (Anderstalige en Nederlandse) leerlingen in je klas uit? Deze training biedt handvatten om de woordenschat van kinderen op een natuurlijke en plezierige wijze uit te breiden met prentenboeken.

Kagan Coöperatief Leren, Level 2

Deze training is gericht op ontwikkeling van: Positieve sfeer in de groep, ontwikkeling van sociale vaardigheden; aandacht voor elkaar, meer zelfverantwoordelijk gedrag en zelfontplooiing.