Specialist Rekenen

Een opleiding voor leraren en intern begeleiders die hun kennis op het gebied van rekenonderwijs willen verbreden en verdiepen.

Word rekenspecialist en verbeter het rekenonderwijs op je school

Wil je je rekenlessen optimaliseren, heldere doelen kunnen formuleren voor de groep als geheel en voor individuele leerlingen?

Tijdens deze opleiding leer je hoe je leerdoelen methode, referentieniveaus en leerroutes Passende Perspectieven in kunt zetten.
Na de opleiding kun je het handelings- en drieslagmodel inzetten tijdens het observeren van leerlingen, het voeren van rekengesprekken en het geven van instructie en hulp. Ook ben je in staat om beleidsvoorstellen te formuleren voor je eigen school.

Tijdens de opleiding Specialist Rekenen komen aan de orde:

 • Uitgangspunten goed reken-wiskundeonderwijs:
  doe len stellen en feedback geven, kwaliteit instructie, lesmodel, bouw van handelingsmodel en drieslagmodel, afstemmen op onderwijsbehoeften
 • Doelen en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs
  aan de hand van de leerlijnen vermenigvuldigen, breuken en meten wordt nagegaan hoe leerlijnen zijn opgebouwd en welke doelen binnen deze leerlijnen worden nagestreefd
 • Rekenen in kaart brengen analyseren:
  toetsgegevens, voeren van rekengesprekken, formuleren van onderwijsbehoeften.
 • Hulp aan zwakke rekenaars
  inzicht vergroten, strategie-ontwikkeling versterkt, hulp bij automatiseringsproblemen, inzet ICT, samenwerken met ouders
 • Sterke rekenaars
  compacten en verrijken, doelen voor sterke rekenaars, uitdager van de maand
 • Jonge rekenaars
  ontwikkelen getalbegrip, betekenisvol reken-wiskundeonderwijs (Spelend Rekenen), SLO-doelen groep 1/2, aansluiting onderwijs groep 2 – groep 3
 • Organisatie van de rekenles en het reken-wiskundeonderwijs (beleid)
  lesmodel, coöperatieve werkvormen, sterkte- zwakte analyse van rekenonderwijs, beleid formuleren, aspecten implementatie, professionele leergemeenschap (PLG) binnen de school

Data en locatie

De opleiding vindt plaats op 8 woensdagen van 14:00 – 17:00 uur. De opleiding start waarschijnlijk op onze locatie in Zoetermeer. Maar kan ook worden afgewisseld met bijeenkomsten op onze locatie in Hoofddorp en/of online.

 1. 12 april 2023
 2. 14 juni 2023
 3. 6 september 2023
 4. 1 november 2023
 5. 13 december 2023
 6. 7 februari 2024
 7. 27 maart 2024
 8. 22 mei 2024

Er is een terugkombijeenkomst op woensdag 3 juli 2024 van 14:00 – 16:00 uur.

Startdata en locaties

 • 12 apr. 2023Zoetermeer9 bijeenkomsten€ 1895