De herinrichting van je organisatie

De samenleving verandert en organisaties veranderen mee. Jonge organisaties zijn dynamischer en zoeken andere structuren en inrichtingen dan traditionele organisaties. We zien zelfsturende teams, netwerkorganisaties, agile processen, scrum teams of een flexibele schil.

Veel organisaties kampen nu met de vraag: hoe worden we flexibel? De juiste structuur is belangrijk, maar processen en relaties zijn belangrijker. Een slimme en sterke structuur mogen niet tekort doen aan de mensen die er werken. Wij ondersteunen bij de zoektocht naar de juiste flexibele structuur voor jouw organisatie.

3 Redenen: waarom je een herinrichting van je organisatie moet overwegen

  • Jonge mensen die bepalen de toekomst van je bedrijf. Deze mensen verwachten een dynamische en flexibele werkomgeving
  • In een flexibele organisatie worden interne barrières zoveel mogelijk weggenomen
  • Medewerkers voelen zich meer betrokken door het inzetten op eigen verantwoordelijkheid en sterke samenwerkingen

Sterke Organisaties Volgens Kompels

Sterke mensen maken sterke organisaties. Je mensen zijn het kapitaal van je bedrijf. Niets levert meer op dan een investering in talent. Flexibiliteit vraagt zelfwaardering en het waarderen van anderen. Het vormgeven van je organisatie vraagt daarom ook om aandacht te geven aan de talenten, de waarden en de overtuigingen van jouw mensen.
Wij geloven dat bij de weg naar een nieuwe organisatiestructuur er aandacht moet zijn voor het individu. Betrokken medewerkers en wederzijds vertrouwen vormen de basis voor een flexibele organisatie.

Richting en impact voor jouw organisatie

Tijdens de zoektocht naar de juiste flexibele structuur ligt de focus op de opbrengsten. We beschouwen jouw organisatie als een proces. Het proces begeleiden we. Om betere prestaties te leveren heb je een goede strategie nodig. Een goede strategie begint bij:

1. Een sterke visie of “purpose”

Flexibiliteit betekent dat er dingen in de organisatie gaan veranderen. Eén ding moet altijd duidelijk blijven. Dat is de visie van de organisatie. Je moet weten hoe je jouw organisatie wilt neerzetten en hoe de toekomst er uit ziet. Vanuit hier kunnen we de strategie van een flexibele organisatie gaan bepalen.

2. Het bepalen van je doelen

Een belangrijke component van succes is weten wanneer je tevreden bent. Met andere woorden wat is succes voor jou? Om mensen met vertrouwen aan succes te laten werken is het noodzakelijk samen beelden en verhalen te verbeelden. Daarom besteden we aandacht aan het versterken van de onderlinge verbinding. Het communiceren en gezamenlijke doelen stellen maakt samenwerking aan succes succesvoller.

3. De behoeften definiëren

Verandering is een onzekere component. Medewerkers lopen een route van het bekende naar een toekomst die ze nog moeten vormgeven. Het is daarbij belangrijk dat er oog is voor vragen en behoeftes van alle medewerkers. We brengen in beeld welke individuele verschillen ten grondslag liggen aan de behoeftes. Geen enkele vraag of behoefte is vreemd, we kunnen alles terugbrengen naar de individuele patronen en werkbehoeftes.

4. De rollen benoemen

Wie is waar verantwoordelijk voor? De rolverdeling zal in een flexibele organisatie anders zijn. Ook het managen van teams en medewerkers zal anders verlopen. Wij ondersteunen bij deze keuzes en geven advies over de implementatie er van.

Hoe ziet jouw organisatie er uit na een herinrichting door Kompels

  • Je hebt een flexibele organisatiestructuur die past bij jullie visie
  • De nieuwe structuur sluit volledig aan bij jouw medewerkers en zorgt voor meer betrokkenheid
  • De flexibele structuur past helemaal bij de tijd van nu
  • Met de nieuwe structuur kun je als organisatie blijven groeien en ontwikkelen

Meer Weten?

Wij nodigen je uit voor een inspirerende kennismaking.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Een vraag? Neem contact op.