Medezeggenschap in de Praktijk

Het tijdschrift Medezeggenschap in de Praktijk is bedoeld voor alle betrokkenen bij Medezeggenschapsraden. Naast uitspraken over Medezeggenschap vindt u hier praktijkgericht informatie die u helpen om […]

Regelingen Onderwijs

Het tijdschrift Regelingen Onderwijs verschijnt 11x per jaar en informeert u over alle wet- en regelgeving in het onderwijs