Remediaal

Remediaal is een tijdschrift voor leer- en gedragproblemen in het voortgezet onderwijs en het bve. Remediaal is een onafhankelijk vakblad voor remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, psychologen en anderen die met leer- en gedragproblemen te maken hebben. Remediaal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het doel is enerzijds praktijkoplossingen aan een wetenschappelijke toets te onderwerpen en anderzijds bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op “bruikbaarheid in de praktijk” te beoordelen. Ook wil de redactie een dialoog met de lezer bewerkstelligen. Remediaal is een platform voor iedereen die te maken heeft met remedial teaching. Remediaal is verkrijgbaar als jaarabonnement, als los nummer en in sets van themanummers.

abonneren
Onderwijstypes