Orthopedagogiek : onderzoek en praktijk

Dit tijdschrift wil een brug slaan tussen de praktijk en theorievorming in de orthopedagogiek.
De artikelen gaan heel breed: over theorievorming, empirisch onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van theoretisch en empirisch onderzoek, beschrijvingen en evaluaties van werkmethoden en over historische aspecten van de orthopedagogische theorie en praktijk.
Het tijdschrift is een gezamenlijk initiatief van Stichting OenA en uitgeverij Gompel&Svacina. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement
omvat de papieren versie plus toegang tot de digitale versie via Google Play en iTunes.

Het tijdschrift biedt echter niet alleen ruimte aan artikelen, ook neemt de redactie graag reacties van lezers, rapportages en boekbesprekingen op.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen