MeerTaal

MeerTaal is een onafhankelijk en praktisch tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar.
Meertaal verschijnt 3x per jaar – 32 pagina´s en wordt uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum.
MeerTaal is er voor iedereen die werkt in of voor het basisonderwijs, het blad richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt verdiepende beschrijvingen van inzichten uit recent onderzoek, opiniërende stukken rondom actuele kwesties in het taalonderwijs, en ook prikkelende praktijkvoorbeelden, concrete lessuggesties en leesbare columns.

abonneren
Onderwijstypes