Levende Talen Magazine

Levende Talen Magazine (LTM) is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door Levende Talen. LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs. LTM verschijnt achtmaal per jaar. Elk nummer bevat vier hoofdartikelen over uiteenlopende onderwerpen. In de meeste artikelen staat de praktijk van het lesgeven centraal. De redactie streeft naar een goede balans tussen artikelen over moedertaaldidactiek en vreemdetalendidactiek.

abonneren
Onderwijstypes