JSW

Jeugd in School en Wereld (JSW) is een onafhankelijk vakblad dat zich richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en pabostudenten. Doel van het vakblad is aansluiten bij de innovatie van het onderwijs en die vertalen naar de praktijk van alledag.

JSW publiceert over de vakgebieden: Taal, Rekenen-wiskunde, ICT en media, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Oriëntatie op mens en wereld, Passend onderwijs, Professionalisering, Klassenorganisatie.
Het blad maakt gebruik van praktische (overzichts)artikelen, methodebesprekingen of -vergelijkingen, ervaringen van leerkrachten met een bepaalde aanpak of werkwijze, en interviews met onderwijsgevenden en deskundigen op een bepaald gebied.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen