Hoe ouderbetrokkenheid je helpt om een betere leraar te worden

leestijd: 2 minuten
Als leraar weet je hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te ontwikkelen en bij te scholen. Je wilt immers eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden aan je leerlingen. Maar wist je dat je daarbij ook een beroep kunt doen op de ouders van je leerlingen?

Het belang van ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid houdt in dat je als leraar en school ouders betrekt bij het leerproces van hun kinderen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het verstrekken van informatie, advies en feedback, het organiseren van ouderavonden en workshops, het stimuleren van thuisactiviteiten en het creëren van een open en positieve dialoog over leren. Onderzoeken uitgevoerd door zowel de VO-Raad als Onderwijskennis in 2022 hebben aangetoond dat ouderbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de leerprestaties, motivatie, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van leerlingen.

Maar ouderbetrokkenheid heeft ook voordelen voor jou als leraar. Ten eerste kan samenwerken met ouders je meer inzicht geven in de achtergrond, behoeften en interesses van je leerlingen. Dit helpt je om beter aan te sluiten bij hun leefwereld en om je lesaanbod beter te differentiëren. Ten tweede kan het betrekken van ouders bij je onderwijspraktijk je waardevolle feedback geven over je sterke punten en verbeterpunten als leraar. Dit helpt je om te reflecteren op je eigen handelen en je didactische en pedagogische vaardigheden te verbeteren. Ten derde kan het betrekken van ouders bij je professionele ontwikkeling je meer steun en waardering geven voor je werk als leraar. Dit helpt je gemotiveerd en betrokken te blijven bij je vak.

Hoe betrek je ouders bij jouw professionele ontwikkeling?

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je doelen, context en relatie met de ouders. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Vraag om feedback over je lessen, communicatie of aanpak. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een enquête, een gesprek of een portfolio.
  • Nodig ouders uit om mee te denken over de inhoud, vorm of evaluatie van je lessen. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie, een co-creatieproces of een panelgesprek.
  • Deel leerervaringen of vragen met ouders. Maak gebruik van een nieuwsbrief, een blog of een presentatie.

Het betrekken van ouders bij je professionele ontwikkeling vereist een open houding, goede communicatie en wederzijds vertrouwen. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is de moeite waard. Door samen te werken met ouders kun je niet alleen het beste uit je leerlingen halen, maar ook uit jezelf.


Kijk verder:

Als leraar weet je hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te ontwikkelen en bij te scholen. Je wilt immers eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden aan je leerlingen. Maar wist je dat je daarbij ook een beroep kunt doen op de ouders van je leerlingen?