Professioneel kindercoach

Na de cursus Professioneel kindercoach kun je kinderen en hun ouders professioneel begeleiden. Cursus sluit aan op visie Stichting Adiona. Inclusief verplichte praktijkdag.

Pedagogisch coach

Bijscholing voor pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs.

Pedagogisch beleidsmedewerker

Bijscholing voor pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs.

Werken met baby‘s

Deze cursus biedt extra scholing voor pedagogisch medewerkers die willen werken als leidster op een babygroep. Zeer praktijkgerichte cursus, inclusief begeleiding en lesmateriaal.

Vakdidactiek Wiskunde

Leer in korte tijd wiskundelessen verzorgen die aansluiten op de behoeften en het niveau van je leerlingen. Kort HBO-programma Vakdidactiek Wiskunde, inclusief vakliteratuur.

Toetsen en beoordelen

Leer alles over het kiezen, maken en samenstellen van betrouwbare toetsen. Het korte HBO-programma Toetsen en beoordelen is inclusief vakliteratuur.

Taalvaardigheid

Leer moeiteloos alle regels van de Nederlandse taal toepassen met het korte HBO-programma Taalvaardigheid.

Taalkunde

Kort HBO-programma Taalkunde, gaat o.a. in op grammatica, zinsontleding, spelling, klankleer, vormleer en betekenisleer van de Nederlandse taal.

Taalbeheersing

Omvat verschillende modules uit de HBO-lerarenopleiding Nederlands. Kort HBO-programma Taalbeheersing, inclusief alle benodigde vakliteratuur.

Pedagogiek in het onderwijs

Hoe kun je (beter) omgaan met pubers in een schoolsituatie? Wat gebeurt in het puberbrein? Je ontdekt het in deze opleiding. Kort HBO-programma, inclusief vakliteratuur.

Passend onderwijs

Leer op HBO-niveau over de impact van passend onderwijs en doe concrete handvatten op om hiermee om te gaan.

Nederlandse Literatuur

Ontdek de genres en geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Uniek kort HBO-programma, omvat verschillende modules uit de lerarenopleiding Talen en inclusief vakliteratuur.

Leer- en gedragsproblemen

Met dit korte HBO-programma leer je gedrags- of leerproblemen bij leerlingen te herkennen en hier (beter) mee om te gaan.

Kinder- en jeugdpsychologie 

Leer op HBO-niveau over de psychologische achtergronden van gedragsproblemen bij kinderen. Studeer thuis of klassikaal, met begeleiding door ervaren professionals.

Didactiek in het basisonderwijs 

Sterk praktijkgerichte opleiding over lesontwerp en didactische vormen. Na afronding til je je lessen naar een hoger niveau. Inclusief vakliteratuur en persoonlijke begeleiding.

Didactiek

Voor iedereen die in korte tijd zijn of haar didactische vaardigheden wil verbeteren en (beter) wil leren lesgeven. Inclusief vakliteratuur en online hoorcolleges.