Leerlingen met een chronische of langdurige ziekte ondersteunen

Informatie

In Nederland heeft ten minste één op de zeven leerlingen een chronische aandoening. Een deel daarvan is chronisch somatisch (= lichamelijke aandoening). Daarnaast heeft het onderwijs te maken met leerlingen die langdurig ziek zijn. In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld astma, diabetes, eczeem, de ziekte van Crohn of een oncologische aandoening. Een deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen.

Het doel van deze cursus is om docenten te informeren over het onderwijs aan een leerling met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Deze cursus is samengesteld voor jou, de docent in het voortgezet onderwijs die geconfronteerd wordt met een leerling met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Je krijgt informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. De cursus is bedoeld om te informeren en houvast te bieden bij de begeleiding van deze leerlingen.

Auteur(s)

Mieneke Engwerda , Marije Kort MSc, Daphne Geluk

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • in gesprek gaan met de klas over de ziekte van hun klasgenoot en de gevolgen daarvan
  • langdurig zieke leerlingen ondersteunen en begeleiden, zowel pedagogisch als didactisch
  • in gesprek gaan met de leerling en zijn ouders over de ziekte, en hoe het onderwijs voor deze leerling vormgegeven kan worden
  • de juiste mensen vinden voor hulp en ondersteuning bij de zieke leerling
  • een (aangepast) onderwijsprogramma voor de zieke leerling samenstellen

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 2 uur.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Functiegroepen