Laaggeletterdheid in het mbo

Informatie

Welkom bij de cursus Laaggeletterdheid in het mbo. Annemarie Groot en Marlies Elderenbosch, beiden experts op het gebied van taalonderwijs in het mbo, kijken in deze cursus naar laaggeletterdheid onder mbo-studenten. Daarbij gaan zij in op onderzoek en beleid, maar ook op wat jij als mbo-docent kan doen om de mbo-student taalvaardiger te maken. Met deze nieuwe theoretische inzichten en praktische handvatten heb je weer een scherpe blik op dit onderwerp. Een belangrijk onderwerp, want laaggeletterdheid gaat niet alleen om het halen van de opleiding, maar ook om een leven lang ontwikkelen en goed kunnen meedraaien in het dagelijks leven.

Auteur(s)

Annemarie Groot , Marlies Elderenbosch

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus:

  • heb je meer inzicht in de staat van taalvaardigheid in Nederland en in het mbo
  • kun je mbo-studenten beter helpen bij het taalvaardiger worden
  • weet je wat laaggeletterdheid precies inhoudt
  • weet je welke gevolgen laaggeletterdheid heeft voor de mbo-student tijdens en na de mbo-opleiding

 

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

  • Vakdidactisch: je kunt je lesaanbod op zo’n manier aanpassen dat de mbo-student sneller en duurzamer taalvaardiger wordt
  • Brede professionele basis: je weet welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van taalvaardigheid in het mbo en bent je meer bewust van jouw rol als docent in deze ontwikkelingen

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 2 uur.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Functiegroepen
Thema’s