Deep Democracy in actie: een werkverdelingsplan voor iedereen

leestijd: 4 minuten

Met de zomer in aantocht is het weer tijd om de gesprekken over het werkverdelingsplan te openen. Een collegiale evaluatie van de huidige situatie kan duidelijk maken waar zaken beter kunnen. Maar hoe pak je dat aan? Ontdek in dit artikel hoe je met de juiste handvatten een gesprek kunt starten met een focus op gelijkwaardigheid en samenwerking!

Een effectief werkverdelingsplan is van groot belang voor het team. Het bevordert samenwerking en het weerspiegelt een schoolcultuur waarin samenwerking, respect en professionele ontwikkeling voorop staan! Een mooie mogelijkheid om de schoolgemeenschap te versterken.

Hoe voer je het gesprek over het werkverdelingsplan met je collega’s?

Het voeren van gesprekken over het werkverdelingsplan kan uitdagend zijn, vooral wanneer het gaat om het verdelen van taken binnen een onderwijsteam. Misschien vind je het zelf nog lastig om je mening te uiten of heb je collega’s die hiermee worstelen. Deep Democracy komt hier goed van pas! Je kunt deze techniek inzetten bij het bespreken van het werkverdelingsplan. De stem van de minderheid wordt gehoord en kan worden meegenomen in het meerderheidsbesluit. Dit draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid.

Hoe werkt Deep Democracy?

Het onderzoeken van verschillende meningen in een team is essentieel; het zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en draagt bij aan weloverwogen besluitvorming. Dit doe je door met elkaar te overleggen en vragen te stellen om te begrijpen wat iedereen denkt. Dat betekent dus dat je aandacht besteedt aan ieder zijn mening!

Deep Democracy is een manier van besluitvorming die het belang benadrukt van het verkennen en serieus nemen van alle perspectieven binnen een team. Het unieke aan deze aanpak is dat het niet alleen streeft naar consensus, maar ook actief de minderheidsstandpunten en afwijkende meningen probeert te integreren in de besluitvorming. Het resultaat is dat mensen zich echt gehoord voelen en er betere besluiten worden genomen.

Het is vaak aan iemand om het voortouw te nemen in het starten van deze gesprekken. DIt is meestal een leidinggevende, maar als leerkracht kan je ook zelf voorstellen om gespreksleider te zijn. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om Deep Democracy toe te passen in je gesprekken:

  • Stap 1: Verzamel alle inzichten bij een bepaalde kwestie of vraag. Nodig iedereen uit om zijn of haar mening te delen. Let op, dus ook de ideeën die haaks staan op die van jou of wellicht een andere collega. Dit vraagt om een onbevooroordeelde, luisterende houding.
  • Stap 2: Zoek actief naar de afwijkende mening. Dat betekent dus dat je niet met voorstellen meegaat en tot besluitvorming overgaat, maar je echt actief op zoek gaat naar afwijkende meningen. Is er iemand die iets heel anders vindt?
  • Stap 3: Verspreid het afwijkende standpunt. Vervolgens deel je het alternatieve standpunt met de anderen zodat je voorkomt dat iemand alleen komt te staan. Soms zijn er meerdere collega’s die zich kunnen vinden in een afwijkend standpunt of iets dat daarop lijkt, alleen durven collega’s dit niet altijd te zeggen. Of misschien herken je jezelf hierin.
  • Stap 4: Vraag de minderheid wat ervoor nodig is om mee te gaan met het meerderheidsbesluit. Allereerst erken je dat het niet fijn is dat je collega niet ‘krijgt’ wat hij of zij graag wilt. Daarna vraag je hen wat ze nodig hebben om met het meerderheidsbesluit mee te gaan. Deze vraag kun je ook op jezelf betrekken, indien jij een afwijkend standpunt hebt.

Door deze stappen te volgen ontstaat er een gevoel van betrokkenheid. Jij en je collega’s worden aangemoedigd om je ware gedachten te delen. Een respectvolle en constructieve dialoog is essentieel voor het ontstaan van een effectief werkverdelingsplan. 

Welke onderwerpen zijn relevant om te bespreken met je collega’s?

Je kunt deze onderwerpen tijdens het gesprek gebruiken. Let erop dat je de focus op gelijkwaardigheid behoudt en ook altijd vraagt of collega’s nog punten in te brengen hebben!

De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden:
“Ik ben benieuwd naar jullie gedachten over de verdeling van lessen. Zullen we samen kijken hoe we ieders sterke punten het beste kunnen inzetten?”

De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken: “Laten we een moment nemen om te reflecteren op onze taken en hoe we deze verdelen. Wat denken jullie dat een goede balans zou zijn?

De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen: “Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in de voorbereiding en het afronden van lessen? Heeft iemand ideeën of suggesties?”

De momenten waarop er op school door werknemers pauze genomen kan worden: “Pauzes zijn belangrijk voor ons allemaal, maar er moet natuurlijk wel altijd iemand bij de leerlingen zijn. Hoe denken jullie dat we dit het beste kunnen inplannen?”

De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk binnen en buiten de klas: “Laten we samen kijken hoe ons ondersteunend personeel hun rol ziet in de samenwerking met het team en bij de verdeling van taken.”

Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan binnen de gestelde kaders: “Zijn er taken die we anders kunnen aanpakken? Laten we de inzichten en ervaringen hierover met elkaar delen.”

De besteding van de werkdrukmiddelen: “Wat zijn jullie ideeën over de inzet van onze werkdrukmiddelen? Welke prioriteiten zien jullie?”

Een effectief werkverdelingsplan is de sleutel tot een sterke schoolgemeenschap. Dus versterk het teamgevoel en bevorder de positieve cultuur. Leg de agenda’s naast elkaar en plan de gesprekken in! Succes!


Lees verder

Win een boek!

Wil jij kans maken op een leuk boekenpakket speciaal voor onderwijsprofessionals? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en maak elke maand kans!

aanmelden