‘Vrij vragen voor scholing? Dat kan bij ons echt niet.’

leestijd: 2 minuten

Als leraar weet je als geen ander hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Het streven naar professionele groei is niet alleen een persoonlijke ambitie, maar ook een noodzakelijke stap om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Echter, het verkrijgen van de benodigde middelen en goedkeuring van leidinggevenden voor scholing is niet altijd vanzelfsprekend. Dus: hoe ga je het gesprek met je leidinggevende aan? En hoe overtuig je hen van het belang van jouw scholing?

Wereldwijs

Als leraar weet je als geen ander hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Het streven naar professionele groei is niet alleen een persoonlijke ambitie, maar ook een noodzakelijke stap om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Echter, het verkrijgen van de benodigde middelen en goedkeuring van leidinggevenden voor scholing is niet altijd vanzelfsprekend. Dus: hoe ga je het gesprek met je leidinggevende aan? En hoe overtuig je hen van het belang van jouw scholing?

Benoem duidelijke doelen

Voordat je het gesprek aangaat met je leidinggevende, is het van cruciaal belang om je eigen doelen en ambities te identificeren. Wat wil je bereiken met de voorgestelde scholing? Hoe zal dit bijdragen aan je professionele ontwikkeling en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs op school? Concrete doelstellingen geven je argumenten richting en laten zien dat je serieus hebt nagedacht over de impact van de scholing.

Verbind de scholing met de prioriteiten van de school

Leidinggevenden zijn vaak bezig met het realiseren van de schoolprioriteiten en doelstellingen. Toon aan hoe de scholing naadloos aansluit op deze doelen. Leg uit hoe de nieuwe vaardigheden en kennis die je zult verwerven, kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen van de school, zoals het verbeteren van leerresultaten, het verminderen van schooluitval, of het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit.

Onderbouw met onderzoek en data

Leidinggevenden houden vaak van feiten en bewijs. Verzamel relevante onderzoeksresultaten en statistieken die de waarde van de voorgestelde scholing ondersteunen. Laat zien hoe vergelijkbare scholen of leraren die vergelijkbare scholing hebben gevolgd, positieve resultaten hebben behaald. Het gebruik van concrete cijfers versterkt je argument en vergroot je overtuigingskracht.

Personaliseer je argument

Maak je argument persoonlijk door te benadrukken hoe de scholing specifiek bijdraagt aan jouw groei als professional. Bespreek welke specifieke uitdagingen je hoopt te overwinnen en welke kansen dit voor jou creëert. Laat zien dat je gemotiveerd en toegewijd bent om het beste uit jezelf te halen.

Toon bereidheid tot teruggeven

Laat zien dat je niet alleen neemt, maar ook bereid bent terug te geven aan de schoolgemeenschap. Bied aan om je nieuwe kennis en vaardigheden te delen met collega’s, bijvoorbeeld door het geven van workshops, het ondersteunen van projecten of het mentor zijn voor beginnende leraren. Dit toont je betrokkenheid bij de school en vergroot de waarde van de scholing voor de hele instelling.

Stel alternatieve oplossingen voor

Soms is financiële of tijdsdruk een legitiem obstakel voor scholing. Denk vooruit en kom met alternatieve oplossingen, zoals het gebruik van online bronnen, webinars, of het combineren van scholing met andere taken. Dit laat zien dat je flexibel bent en bereid bent om creatieve oplossingen te vinden.

Voorbereiding is alles

Het gesprek met je leidinggevende vereist grondige voorbereiding. Anticipeer op mogelijke vragen en bezwaren en bereid overtuigende antwoorden voor. Wees zelfverzekerd en enthousiast over de scholing die je wilt volgen.

Onderhoud open oommunicatie

Het gesprek met je leidinggevende is slechts het begin. Blijf gedurende de scholing open en eerlijk communiceren over je voortgang en wat je leert. Dit toont je betrokkenheid en verantwoordelijkheid en kan de deur openen voor verdere ondersteuning.

Ga jij het gesprek aan?