Moderne vreemde talen onderwijzen: een aantal innovatieve aanpakken

leestijd: 2 minuten
Hoe kun je je leerlingen motiveren en stimuleren om een nieuwe taal te leren? Hoe kun je ze niet alleen taalvaardig, maar ook intercultureel competent, kritisch denkend en creatief maken?

Als docent moderne vreemde talen weet je hoe belangrijk het is om je leerlingen te motiveren en te stimuleren om een nieuwe taal te leren. Je wilt immers dat ze niet alleen taalvaardig worden, maar ook intercultureel competent, kritisch denkend en creatief. Maar hoe kun je je taalonderwijs vernieuwen en verbeteren, zodat het aansluit bij de behoeften en interesses van je leerlingen, de mogelijkheden van de technologie en de uitdagingen van de globalisering? Hier zijn enkele voorbeelden van innovatieve benaderingen van het onderwijzen van moderne vreemde talen, die je kunt gebruiken of aanpassen in je eigen praktijk.

Gebruik authentieke materialen

Een manier om je taalonderwijs te innoveren is om gebruik te maken van authentieke materialen uit verschillende media, zoals kranten, tijdschriften, podcasts, video’s, blogs of sociale media. Deze materialen bieden je leerlingen niet alleen een rijke en gevarieerde blootstelling aan de doeltaal, maar ook een inzicht in de cultuur, de actualiteit en de diversiteit van de taalgemeenschap. Bovendien kun je met deze materialen je leerlingen betrekken bij relevante en actuele thema’s, zoals duurzaamheid, identiteit of burgerschap. Een voorbeeld van een project dat gebruik maakt van authentieke materialen uit verschillende media is Sensations English, waarbij leerlingen nieuwsberichten in het Engels bekijken en beluisteren en daarbij hun taalvaardigheid en hun kennis van de wereld verbeteren.

Gamification en simulatie

Om je taalonderwijs niet alleen te innoveren maar ook leuker te maken kun je gebruik maken van gamification en simulatie om het leren leuker en realistischer te maken. Gamification is het toepassen van spelelementen, zoals punten, badges, levels of feedback, in een niet-spelcontext, zoals het leren van een taal. Simulatie is het nabootsen of naspelen van een situatie of een ervaring in een veilige en gecontroleerde omgeving, zoals een virtuele wereld of een rollenspel. Met gamification en simulatie kun je je leerlingen meer motiveren, uitdagen en belonen voor hun leerproces, en kun je ze voorbereiden op situaties waarin ze de doeltaal in het echt moeten gebruiken. Een voorbeeld van een product dat gebruik maakt van gamification en simulatie is Immerse Virtual Language Experience Platform, waarbij leerlingen in een 3D-wereld terechtkomen en daar de doeltaal oefenen in realistische scenario’s.

Projectmatig leren

Dankzij projectmatig leren kun je leren betekenisvol en samenwerkend te maken. Projectmatig leren is een onderwijsmethode waarbij leerlingen werken aan een complexe vraag of een uitdagend probleem, waarvoor ze zelf oplossingen moeten bedenken en uitvoeren. Met projectmatig leren kun je je leerlingen meer autonomie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap geven over hun leerproces, en kun je ze laten samenwerken met andere leerlingen, zowel binnen als buiten de klas. Bovendien kun je met projectmatig leren je leerlingen laten werken aan authentieke producten of diensten, die ze kunnen presenteren of delen met een echt publiek. Een voorbeeld van een project dat gebruikmaakt van projectmatig leren is Vlogger Academy, waarbij leerlingen hun eigen vlogs maken in de doeltaal en deze publiceren op YouTube.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van innovatieve benaderingen van het onderwijzen van moderne vreemde talen, die je kunt gebruiken of aanpassen in je eigen praktijk. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om je taalonderwijs te vernieuwen en te verbeteren, afhankelijk van je doelen, je context en je leerlingen. Het belangrijkste is dat je openstaat voor verandering, dat je durft te experimenteren en dat je leert van je ervaringen. Zo kun je jezelf blijven ontwikkelen als taaldocent, en kun je je leerlingen blijven inspireren om een nieuwe taal te leren.