Bij de Les

Zes maal per jaar geven wij ons informatieve, inspirerende en opiniërende onderwijsblad Bij de Les uit. Bij de Les staat midden in het onderwijs en volgt trends en ontwikkelingen op de voet. Het magazine wordt door leden en lezers gewaardeerd en goed gelezen, zo bleek uit het onderzoek dat wij in januari 2017 hebben uitgevoerd. In Bij de Les lees je artikelen over loopbaanvraag­stukken, levensloopaangelegenheden, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen. De kernredactie en buitenkring van docenten en decanen met journalistieke ervaring belichten het onderwijs steeds kritisch, vanuit het hart van de vereniging. In het tijdschrift komen mensen aan het woord die in de onderwijspraktijk staan. Hun gedachten, ideeën en concepten zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Soms onderbouwd vanuit de wetenschap, altijd helder en leesbaar opgeschreven.

Uitgave van de NVS-NVL, fusie van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en schoolloopbaanbegeleiders en de Nederlandse Vereniging voor Leerlingbegeleiding. Zet zich in voor de bevordering van geïntegreerde begeleiding gericht op het VO/VSO en BVE. De vereniging heeft een aanvullende site over leerlingbegeleiding.

Onderwijstypen