Nationale Buitenspeeldag: hoe buitenspelen je onderwijs kan verrijken

leestijd: 2 minuten
Op 14 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Daarom geven we je deze week manieren om buitenspelen te integreren in het leerproces van rekenen, taal, exacte vakken, maatschappijvakken en kunstzinnige vorming.

Dankzij buitenspelen heb je als leraar de mogelijkheid om de lesstof meer te laten leven, omdat deze gekoppeld wordt aan de echte wereld. Je kunt gebruik maken van de omgeving, de natuur, de cultuur, de actualiteit of de interesses van je leerlingen om de lesinhoud meer te laten leven en te verduidelijken. Daarnaast kunnen leerlingen actief bezig zijn met hun zintuigen, fantasie, creativiteit en denkvermogen terwijl zij leren. Ook zijn de lesvormen die je buiten kunt inzetten zeer toegankelijk en interactief: denk aan speurtochten, excursies en spelletjes.

Om je te inspireren geven we je hieronder enkele voorbeelden van hoe je buitenspelen kunt integreren in je vakinhoud en didactiek per vakgebied:

  • Rekenen: je kunt de leerlingen laten meten, tellen, schatten, rekenen of grafieken maken met behulp van voorwerpen, afstanden, vormen of patronen die ze buiten vinden. Je kunt ook een rekenparcours uitzetten waarbij de leerlingen verschillende rekenopdrachten moeten uitvoeren op verschillende locaties.
  • Taal: je kunt de leerlingen laten lezen, schrijven, spreken of luisteren met behulp van teksten, verhalen, gedichten, liedjes, dialogen of presentaties die te maken hebben met de buitenwereld. Je kunt ook een taalspel organiseren waarbij de leerlingen woorden, zinnen of teksten moeten zoeken, maken of raden met behulp van aanwijzingen, foto’s of geluiden die ze buiten tegenkomen.
  • Exacte vakken: je kunt leerlingen laten ontdekken, onderzoeken, experimenteren of rapporteren met behulp van verschijnselen, processen, materialen of organismen die ze buiten kunnen waarnemen.
  • Maatschappijvakken: je kunt een themaproject opzetten waarbij de leerlingen meer leren over een bepaald aspect van geschiedenis, aardrijkskunde of de maatschappij door middel van observatie, interviews, enquêtes of verslagen.
  • Kunstzinnige vorming: Je kunt de leerlingen laten tekenen, schilderen, knutselen of boetseren met behulp van voorwerpen, kleuren, texturen of vormen die ze buiten vinden. Je kunt ook een kunstwerk laten maken waarbij de leerlingen hun eigen interpretatie geven van een bepaald thema, gevoel of idee met behulp van natuurlijke of kunstmatige materialen die ze buiten verzamelen.

Er zijn veel mogelijkheden om buitenspelen te integreren in je onderwijs voor verschillende vakgebieden. Buitenspelen biedt niet alleen veel voordelen voor de leerlingen, zoals meer plezier, beweging, concentratie en motivatie, maar ook voor jou als leraar, zoals meer variatie, inspiratie en enthousiasme. Bovendien sluit buitenspelen aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen. Door buitenspelen actiever te integreren in je lesprogramma, maak je van elke dag Nationale Buitenspeeldag!


Bos enzo

Tijdens deze training staat natuurbeleving met en rond bomen centraal. Tijdens deze training gaat het…