Blind leren typen als digitale basisvaardigheid voor élk kind

leestijd: 3 minuten
De digitalisering van het onderwijs brengt heel wat kansen mee. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen deze kansen optimaal kunnen benutten? Om efficiënt digitaal te kunnen werken, is blind leren typen essentieel.

Typelessen op school

Om elk kind gelijke kansen te geven, is Typ10 er voorstander van om typelessen op school aan te bieden binnen het lessenrooster. Zowel dure naschoolse cursussen als goedkopere programma’s om zelfstandig van thuis uit te leren typen, zijn lang niet haalbaar voor alle gezinnen. Typ10 is dan ook méér dan alleen een typecursus. Zij leiden leerkrachten op en geven hen alle tools in handen voor een goede opvolging en begeleiding van de leerlingen. De methode is afgestemd op de behoeftes van individuele leerlingen en heeft ook aandacht voor eventuele leer- of ontwikkelingsstoornissen. Het is immers net vaak deze groep die extra baat heeft bij het leren blind typen (o.a. voor het gebruik van ondersteunende software).

Hier vind je meer info over de opleiding

Van een repetitieve naar een multimodale leermethode

Het huidige dactylo-onderwijs is vaak (nog) niet afgestemd op neurodivers leren. De gangbare typecursussen gaan vrijwel allemaal op een motorisch, repetitieve manier te werk (d.w.z. x aantal keer dezelfde letter typen), vaak onder tijdsdruk. Dit is meestal wel mooi in spelvorm verpakt, maar het gevaar van zo’n eenzijdige aanpak is dat sommige kinderen afhaken. Ze ervaren te veel druk, frustratie of faalangst. Typ10 is een vernieuwende methode, die hierop een antwoord biedt. Het is gericht op onbewust en multimodaal leren.

Bekijk deze korte introductievideo voor meer uitleg.

Hoe werkt de Typ10-methode?

Typ10 is een didactisch onderbouwde methode waarmee de leerkracht de leerlingen in 10 lessen de basisvaardigheden van het blind typen aanleert. Dit gebeurt op een speelse en cognitieve manier. Er wordt gebruik gemaakt van associaties zoals kleuren, woorden, afbeeldingen en versjes. Hierbij worden verschillende leerkanalen (bv. visueel, auditief) ingezet zodat elk kind op z’n eigen manier kan leren.

Pas in een laatste fase van iedere les gaan de leerlingen actief aan de slag met blind typen. Ze doen dit op een online platform met speelse invuloefeningen, raadseltjes, mopjes, etc. De leerkracht kan hun voortgang perfect opvolgen via het beheer.

Wat zijn de voordelen van het online platform?

  • Een jaar lang op eigen tempo oefenen en je niveau verbeteren, ook nog na de 10 lessen.
  • De verschillende opties in het programma ondersteunen het leerproces en zijn onderverdeeld in verschillende niveaus, dus toepasbaar voor élk kind.
  • Fouten van de kinderen worden gemakkelijk opgespoord en geanalyseerd voor de lesgever.
  • Gerichte herhalingsoefeningen, huistaken en resultaten (statistieken) worden per leerling weergegeven en kunnen ook worden geprint.

Waarom multimodaal leren de toekomst is

Als leerkracht ben je er zeker van bewust dat wat werkt voor de ene leerling, niet altijd werkt voor de andere. Dat is niet anders bij het leren typen. Voor heel wat kinderen met bepaalde ontwikkelingsstoornissen helpt het vaak om bijvoorbeeld visuele ondersteuning aan te bieden. Door deze aanpak ligt de motivatie en het slaagpercentage erg hoog. Typ10 is ontstaan vanuit een therapeutische setting, net omdat er behoefte was aan een aangepaste methode voor kinderen met dyslexie, DCD, TOS, ASS, AD(H)D of (fijn)motorische uitdagingen. Typ10 is heel breed inzetbaar, zowel in het speciaal onderwijs als het reguliere basis- en middelbaar onderwijs. De methode komt overgewaaid vanuit Vlaanderen, waar het al ruim wordt toegepast in honderden scholen en ook een samenwerking heeft met de Universiteit van Gent.


Bezoek Typ10 op het Scholingsplein op de NOT en probeer het gratis!

Wil je ons graag ontmoeten voor meer uitleg, een leuke babbel of een demonstratie? Als partner van oo.nl zal Typ10 op woensdag 25/01 op het scholingsplein van de NOT aanwezig zijn. Bij interesse je aanmelden via dit formulier. Kun je niet aanwezig zijn? Vraag een gratis proefpakket of gratis infosessie aan via de Typ10-website.

“Een perfect uitgewerkte manier om kinderen uit het PO het blind typen aan te leren.”  (N. Brebels, leerkracht groep 8)


In de opleiding leert u om het onderscheid tussen sturen en helpen te herkennen en benutten, medewerkers en collega’s constructief te bejegenen, ook in lastige gesprekssituaties, effectief om te gaan met tegenwerpingen en steeds gericht te blijven op het realiseren van de gewenste progressie. Als deelnemer krijgt u veel gelegenheid om te oefenen. Er wordt tevens veel gelegenheid geboden om te reflecteren en er wordt steeds concrete uitleg gegeven, hulp geboden en feedback gegeven.