Typ10

Blind leren typen is ontzettend belangrijk tegenwoordig.  Zowel dure naschoolse cursussen als juist gratis online software blijken voor veel leerlingen niet geschikt (omdat ze ofwel niet betaalbaar zijn ofwel juist de persoonlijke begeleiding missen). Daarom zijn we voorstander van typelessen in de klas, op een manier die voor iedereen leuk en haalbaar is. Met de Typ10-methode geef je élk kind die kans.

Wat is Typ10? Een speelse en didactische methode om alle kinderen blind te leren typen, op eigen tempo en zonder frustratie.
Hoe? Via cognitieve leerstrategieën en multimodaal leren i.p.v. enkel via motorische herhaling. Dit gebeurt in 10 (klassikale) lessen + 1 jaar (zelfstandig) oefenen op de online module. Typ10 leidt de leerkrachten (of remedial teachers) op om zelf op een leuke en succesvolle manier met de typlessen aan de slag te gaan.
Waarom? Elk kind leert op zijn eigen manier. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende leerkanalen aan te bieden. De methode werd ook ontwikkeld met speciale aandacht voor leer- en ontwikkelingsstoornissen (bv. dyslexie, DCD, AD(H)D, ASS, fijnmotorische problemen). Hiermee bevorderen we gelijke kansen en inclusief onderwijs.

Wij bieden:

  • ééndaagse opleiding (9u-16u) tot Typ10-lesgever, online via zoom
  • didactisch materiaal (digitaal)
  • werkboekjes
  • speels online oefenplatform voor leerlingen
  • opvolgings- en evaluatie tool voor leerkrachten

Wat leer je

  • je kent de Typ10-methode en kunt deze toepassen: je kent het verschil tussen een motorische en een cognitieve aanpak en leert de verschillende stappen in het leer- en automatisatieproces van het blind leren typen. Je maakt kennis met de verschillende hulpmiddelen om leerlingen de letterposities op het toetsenbord te helpen memoriseren. Je leert hierbij het (speels) inzetten van zoveel mogelijk verschillende leerkanalen.
  • je (h)erkent verschillende problemen bij het blind leren typen: Je leert omgaan met de verschillende leerproblematieken bij het blind leren typen. Je weet waar je de info over de individuele foutenanalyse en de aangepaste remediëringsfilmpjes en -oefeningen kunt terugvinden om elk kind de juiste ondersteuning te bieden.
  • je kent de  Typ10-tools en weet hoe je deze kunt deze inzetten: Je maakt kennis met verschillende werkvormen en spelletjes. Ook leer je hoe je het werkboek en het Typ10 online platform kunt inzetten om elk kind, volgens eigen leervermogen en tempo, de best mogelijke resultaten te laten behalen.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, zorgleerkrachten of remedial teachers vanaf groep 6. Er is geen voorkennis nodig. Het is ook zeker niet nodig dat de lesgever zelf blind kan typen.

Praktische informatie

Ben je overtuigd van de meerwaarde en wil je graag met Typ10 aan de slag in jouw school? Volg dan de online opleiding (van 9u tot 16u, online via zoom). Inschrijven kan via de website. De prijs bedraagt € 275 per leerkracht (dit is inclusief 2 werkboekjes). Extra werkboekjes/online profielen zijn te verkrijgen aan € 15/stuk. De opleiding is ook erkend door de LBRT voor 6 studiepunten. Je ontvangt na je deelname een certificaat van erkend Typ10-trainer.

Meer weten?

Je kunt ook een gratis proefpakket bestellen via de website. We sturen dan je inloggegevens voor een 14 dagen gratis proefaccount en de voorbeeldbladen voor les 1 digitaal toe. Als je meer info wenst is het ook mogelijk een gratis infosessie te volgen op 26/01, 06/02, 20/02, 13/03 of 27/03, telkens van 19u-20u. Stuur ons een mail om de deelnamelink te ontvangen.

Neem ook gerust contact met ons op als je nog verdere vragen hebt.