Verleg je grenzen!

Als docent ben je het grootste gedeelte van het jaar bezig met de lessen, maar daarnaast is het ook belangrijk inspiratie en nieuwe ideeën buiten de school op te doen. Zeker nu tweetalig onderwijs en internationalisering een belangrijke groeispurt meemaken, worden er door scholen steeds vaker educatieve uitstapjes en studiereizen georganiseerd.

Ontwikkelkansen buiten je school

Als docent is het belangrijk geïnspireerd te blijven en te weten wat er speelt op diverse gebieden waar leerlingen mee te maken krijgen, of om bij te blijven wanneer er belangrijke ontwikkelingen gaande zijn binnen het vak dat je geeft. Veel organisaties in bijvoorbeeld kunst, cultuur, wetenschap en onderwijs bieden conferenties, lezingen, netwerkborrels, inspiratiedagen en workshops aan om het werk van docenten te ondersteunen.

Studiereizen

Zeker wanneer internationalisering van het onderwijs groeit, is het goed om te zien hoe er in andere landen onderwijs wordt gegeven. Dat kun je doen tijdens een studiereis waarbij de ontmoeting met vakcollega’s uit een ander land centraal staat. Ook draagt een studiereis, waarbij je internationaal onderzoek doet, bij aan het leren kennen van andere culturen, zodat je buitenlandse of geëmigreerde leerlingen ook beter kunt begrijpen. Er zijn veel organisaties in Nederland te vinden die je kunnen helpen bij het organiseren van een studiereis, zoals het Nederlands Instituut Studiereizen of Oost Travel.

Internationalisering

Het tweetalig onderwijs groeit, en ook de samenleving en arbeidsmarkt worden internationaler. Maar hoe kun je leerlingen daarop voorbereiden als je daar zelf nog wel wat ondersteuning in kunt gebruiken? De VO-raad ondersteunt scholen daarbij.

Subsidie

Wil jij je als docent verder ontwikkelen op internationaliseringsvlak, dan kan jouw school via Nuffic de IFO-regeling (Internationalisering Funderend Onderwijs) aanvragen om internationalisering te integreren in het schoolbeleid. Daaronder valt ook de optie om subsidie te krijgen voor activiteiten waarbij jij als docent internationale competenties ontwikkelt.

Samenwerken met een schoolpartner in het buitenland

Door coronamaatregelen kunnen studiereizen lastig zijn, maar via het Europese platform eTwinning kunnen scholen online samenwerken met een schoolpartner in het buitenland. Niet alleen leerlingen kunnen online contact hebben met leerlingen in het buitenland, maar ook docenten kunnen onderling kennis uitwisselen.