‘Elke school verdient een rekenexpert’

leestijd: 2 minuten

Hoe zorg je dat elk kind goed leert rekenen? Hoe ga je om met rekenproblemen en sterke rekenaars en hoe signaleer je rekenangst en dyscalculie? Bij de Onderwijsdesk specialiseren leerkrachten/docenten zich als rekenexpert.

Goed leren rekenen is voor elk kind belangrijk. ‘Welk beroep je ook kiest, je krijgt altijd te maken met getallen, legt Orthopedagoog Marije van Oostendorp uit. ‘Het is dus essentieel dat alle kinderen voldoende rekenvaardigheden aanleren.’ Ondertussen ziet Marije dat scholen behoefte hebben aan meer grip op hun rekenonderwijs. ‘Aan de ene kant vraagt de overheid van scholen om meer aandacht te besteden aan de basisvaardigheden. Zo moet automatiseren een betere plek krijgen in het curriculum en moeten scholen meer kennis vergaren over het rekenonderwijs’, verklaart Marije. ‘Aan de andere kant hebben leraren zelf behoefte aan meer tools om met dingen als rekenproblemen, dyscalculie en rekenangst om te gaan.’

Kennis en handvatten

De Onderwijsdesk organiseert cursussen voor onderwijsprofessionals die beter willen leren omgaan met onderwerpen op het snijvlak van zorg en onderwijs. Scholen die hun rekenonderwijs naar een hoger plan willen tillen, volgen de cursus tot Rekenspecialist/Rekencoördinator bij Marije. ‘Beter rekenonderwijs begint bij kennis over wat effectief onderwijs is volgens de huidige wetenschappelijke inzichten’, vertelt Marije over de opbouw van de cursus. ‘Als je dat scherp hebt, kun je de vertaling maken naar je eigen schoolpraktijk en haalbare doelen bepalen.’ De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten gedurende een schooljaar. ‘Op die manier kunnen deelnemers heel concreet en doelgericht aan de verbetering van hun eigen rekenonderwijs werken.’

Signaleren en voorkomen

Hoewel de deelnemers van de cursus van verschillende scholen uit het hele land komen, merkt Marije dat leraren met vergelijkbare vraagstukken zitten. ‘Een belangrijk onderwerp tijdens de cursus is de rekenangst die veel kinderen ervaren’, vertelt Marije die zelf veel reken- en dyscalculieonderzoek doet. ‘In de laatste jaren van de basisschool heeft zo’n twintig procent van de kinderen angst om te rekenen.’ ‘Het is belangrijk dat je als leraar weet hoe je deze angst kunt voorkomen of hoe je het bij een kind kunt signaleren en helpen verminderen’ legt Marije uit. ‘Met de juiste aanpak kun je voorkomen dat leerlingen te weinig vaardigheden aanleren om later het profiel of het beroep te kiezen dat bij hun past.’

Elke school een rekenexpert

Tijdens de cursus geeft Marije talloze adviezen en concrete handvatten om met dit soort vraagstukken om te gaan. ‘Mijn doel is om de deelnemers terug naar school te laten gaan met een goed gevulde gereedschapskist’, vertelt Marije. Dat is ook waar het bij de Onderwijsdesk om draait: leren om leerlingen beter te begrijpen, bereiken en begeleiden. ‘Denk aan handige tips om leerlingen te leren sommen te automatiseren, verhaalsommen op te lossen en een goede aanpak voor sterke rekenaars. Ook geef ik handvatten voor hoe je een efficiënt rekenonderzoek kunt doen en een handelingsplan kunt maken, een rekenbeleidsplan voor het vo en mbo of een protocol voor het signaleren en diagnosticeren van dyscalculie in het po. Het fijne aan een cursus bij de Onderwijsdesk is dat je de ruimte krijgt om het rekenonderwijs van de hele school naar een hoger plan te tillen. Zo leer je hoe je ouders kunt betrekken in het leerproces, maar ook hoe je advies kunt geven aan collega’s. Je wordt dus echt een expert van de school.’

Drs. Marije van Oostendorp is orthopedagoog-generalist, auteur, gespecialiseerd in leerproblemen, reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie bij kinderen en jongeren. De Onderwijsdesk organiseert cursussen voor onderwijsprofessionals rondom thema’s op het snijvlak van zorg en onderwijs.


Meer van de Onderwijsdesk

Volg deze 6-daagse cursus over het vormgeven van extra zorg op school (ondersteuningsniveau 2 en 3). Van zwakke rekenaars tot dyscalculie, rekenangst en sterke rekenaars.