Evalueer jezelf en groei: ontdek jouw competenties

leestijd: 3 minuten

Of je nu in het basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs werkt, het bijhouden van je didactische, pedagogische, leidinggevende en/of sociale vaardigheden is belangrijk voor kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Gelukkig zijn er richtlijnen die ons helpen bij het ontwikkelen en meten van deze vaardigheden. De Stichting Beroepskwaliteit Leraren heeft in 2006 zeven onderwijscompetenties opgesteld die zijn ondergebracht in drie hoofdthema’s in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel (2017). Deze competenties vormen de bouwstenen voor jouw professionele groei en ontwikkeling. Ze bieden een raamwerk om jezelf te evalueren en te verbeteren in jouw rol als onderwijsprofessional.

Welke van deze competenties onderscheiden jou en waar kun je nog verder in ontwikkelen?

De 7 onderwijscompetenties

  1. Interpersoonlijk competent
  2. Pedagogisch competent
  3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
  4. Organisatorisch competent
  5. Competent in samenwerken met collega’s
  6. Competent in samenwerken met de omgeving
  7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Pedagogische competentie

Als pedagogisch competente leraar begrijp je de behoeften van je leerlingen en creëer je een veilige leeromgeving waarin ze kunnen groeien en bloeien. In jouw klas voelen leerlingen zich welkom, worden ze gewaardeerd om wie ze zijn en worden ze uitgedaagd om hun volledige potentieel te bereiken. Je stimuleert initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandig werken, en biedt de ondersteuning die nodig is voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Check jouw pedagogische competenties hier

Interpersoonlijke competentie

Jij als leraar speelt een cruciale rol bij het creëren van een prettig leef- en werkklimaat. In jouw klas gaan leerlingen respectvol met elkaar om, voelen ze zich gewaardeerd en heerst een vriendelijke sfeer. Je leidt de klas op een positieve en inspirerende manier, stimuleert open communicatie en moedigt de zelfstandigheid van de leerlingen aan. Jouw inzet draagt bij aan een omgeving waarin iedereen floreert.

Check jouw interpersoonlijke competenties hier

Vakinhoudelijke en didactische competentie

Als vakinhoudelijk en didactisch competente leraar ben je in staat om boeiende lessen te ontwerpen en effectieve instructies te geven. Jij geeft lessen waarin je de lesstof op een foutloze en begrijpelijke manier uitlegt, waarbij je rekening houdt met de individuele leerbehoeften van elke leerling. Je weet hen te motiveren en uit te dagen, zodat ze geïnspireerd raken om hun leertaken met enthousiasme aan te pakken.

Check jouw vakinhoudelijke en didactische competenties hier

Organisatorische competentie

Als organisatorisch competente leraar zorg je voor een gestructureerde en taakgerichte leeromgeving. Jouw leerlingen weten precies waar ze aan toe zijn, wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen en waarom het belangrijk is. Je hanteert een heldere planning, stelt prioriteiten en bewaakt de voortgang. Door jouw organisatorische talenten kunnen leerlingen zich concentreren op het leren en floreren binnen een gestroomlijnde omgeving.

Check jouw organisatorische competenties hier

Competentie in samenwerking met collega’s

Jij levert een waardevolle bijdrage aan een goede samenwerking en een positief schoolklimaat. Je werkt actief samen met je collega’s, waarbij je kennis en ervaringen deelt. Je vraagt om hulp wanneer dat nodig is en biedt ondersteuning aan anderen. Door deze samenwerking versterk je niet alleen jezelf, maar ook het team en de school als geheel.

Check jouw competenties voor samenwerken met collega’s hier

Competentie in samenwerking met de omgeving

Als leraar draag je bij aan een vruchtbare samenwerking met ouders, verzorgers en externe partijen die betrokken zijn bij het onderwijs. Je legt proactief contact met ouders en andere betrokkenen, en brengt een constructieve samenwerking tot stand. Door goede relaties op te bouwen en de krachten te bundelen, zorg je ervoor dat de leerlingen de beste ondersteuning krijgen, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Check jouw competenties voor samenwerken met de omgeving hier

Competentie in reflecteren en ontwikkeling

Als leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, ben je voortdurend bezig met je eigen groei en professionalisering. Je neemt de tijd om na te denken over jouw ontwikkeling binnen de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs dat je biedt. Je hebt een duidelijk beeld van je eigen kennis en vaardigheden, staat open voor feedback en zoekt naar mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan trainingen en opleidingen blijf je up-to-date en waardevol voor je leerlingen.

Check jouw reflectie- en ontwikkelingscompetenties hier

Hoe nu verder?

Jouw competenties kunnen altijd verder ontwikkeld worden. Kies een aantal punten uit waar je aan wilt werken en maak een plan om deze verder te verbeteren. Er zijn talloze trainingen en boeken beschikbaar die je kunnen helpen om één, meerdere of zelfs alle competenties naar een hoger niveau te tillen. Bekijk eens de suggesties die we voor je hebben verzameld en zet de eerste stappen naar jouw persoonlijke en professionele groei in het onderwijs!